Monthly Archives: januari 2012

  • FASTmobil

    Posted on 12 januari, 2012 by admin in Telekommunikation.

    Mobiltelefon eller mobil telefon fast fast? Ja, hur var det nu? FASTmobil är en lösning där du ringer från en fast telefon men använder det mobila telefonnätet som ”bärare” av samtalet. Vi erbjuder flera olika modeller och lösningar, t.o.m fax kan du skicka med vår lösning! Läs mer här.

    Continue Reading...
    No Comments.